slezká diakonie logo

Přinášíme naději rodinám v Karviné a Orlové

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

Výšlap na Bílý kříž

VÝŠLAP NA BÍLÝ KŘÍŽ
Služba Sociální asistence Karviná, Orlová, pořádala společně s dalšími službami Azylovým domem Hannah a Online tématický výlet "Hledání pokladu" s výšlapem na Bílý kříž. Děti na trase plnily různé úkoly, které si připravila každá služba. Stavěly se domečky z lesních materiálů, děti soutěžily v hodu kroužky, lozily v pytlích. Po zdolání všech soutěží byl pro děti připraven poklad ukrytý v lese. Každá služba měla pro děti, se kterými pracuje určený poklad, který děti našly dle předem přidělených barevných proporků. A protože nám přálo i počasí, výletu si všichni zúčastnění užili. Celá tato akce se mohla uskutečnit pouze proto, že projekt sociální asistence byl podpořen Nadací OKD. Za což děkujeme.

Autor: Irena Minarčíková Čas vydání: 20:39 08.10.2011