slezká diakonie logo

MÍT POCHOPENÍ PRO NOUZI DRUHÝCH, UJÍMAT SE BÍDY DRUHÝCH, BÝT OHLEDUPLNÝ A CHÁPAJÍCÍ.

logo

Zásady poskytování služby

- Zachování důstojnosti a svobody uživatelů.
- Respektování osobní volby - uplatňování vlastní vůle uživatelů.
- Individuální přístup ke každému uživateli - respektování individuálních potřeb každého uživatele, realizace a naplňování osobního cíle uživatele.
- Podpora samostatnosti a motivace uživatelů ke zlepšení jejich sociální situace- posilování nezávislosti, vedeme uživatele k aktivní účasti na řešení jeho nepříznivé sociální situace.
- Služba je poskytována v souladu s křesťanskými hodnotami.