slezká diakonie logo

MÍT POCHOPENÍ PRO NOUZI DRUHÝCH, UJÍMAT SE BÍDY DRUHÝCH, BÝT OHLEDUPLNÝ A CHÁPAJÍCÍ.

logo

Kontakt a lidé

SÁRA Petrovice u Karviné
735 72
tel./fax.: 596 361 703
e-mail: sara@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz

Ústředí:
Slezská diakonie
Na Nivách 7
733 01 Český Těšín
IČ: 65468562

Tým pracovníků:

Ing. Walter Siuda - vedoucí služby/pracovník v sociálních službách
Bc. Irena Koplová - sociální pracovnice
Bc. Eduard Strzelec, DiS., - sociální pracovník
Marcela Hájková - pracovnice v sociálních službách
Irena Kovaříková - pracovnice v sociálních službách
Drahomíra Schwarzerová - pracovnice v sociálních službách (pracoviště vrátnice)
Helena Chroboková - pracovnice v sociálních službách (pracoviště vrátnice)
Bohuslava Sikorová - pracovnice v sociálních službách (pracoviště vrátnice)
Anděla Hanzlová - pracovnice v sociálních službách (pracoviště vrátnice)
Jaroslav Bína - údržbář