slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

Naši činnost pro osoby s mentálním postižením podpořili:

r. 2016

MPSV - k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb

MSK - finanční prostředky na pokrytí provozních nákladů v domově.

MĚSTO KARVINÁ - financování nákladů spojených s poskytováním sociální služby v domově osobám s mentálním postižením z Karviné.

Hypermarket TESCO - projekt " Vy rozhodujete, my pomáháme. Finanční prostředky byly poskytnuty na rekonstrukci zahrady domova.

OBEC DĚTMAROVICE - finanční prostředky z dotace obce Dětmarovice byly použity na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociální služby v domově.

r. 2015

MPSV - k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb

MSK - finanční prostředky na opravu podkrovních pokojů v domově.

MĚSTO KARVINÁ - financování nákladů spojených s poskytováním sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná.

MĚSTO ORLOVÁ - na zajištění sociálních služeb mentálně postiženým občanům Orlové

OBEC DĚTMAROVICE - finanční prostředky na činnost ve středisku byly "uhrazeny z dotace obce Dětmarovice"

TESCO - na zajištění provozu