slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením


Registrovaná sociální služba - sociálně terapeutické dílny
dle § 67 zák.č. 108/2006 o sociálních službách.

Druh : služby sociální prevence

Forma : ambulantní


Posláním

střediska Slezské diakonie EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny je umožnit dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním z karvinského regionu za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi v okolí.Cíle služby

Cílem naší služby je uživatel, který:

udržuje si a rozvíjí základní pracovní návyky, které mu pomohou:

  • uplatnit se na chráněném či otevřeném trhu práce
  • aktivně trávit část pracovního dne v sociální službě
  • udržuje si a rozvíjí svoje sociální dovednosti, zejména:

  • porozumět sobě i druhým lidem
  • zkvalitňovat vzájemnou komunikaci s lidmi
  • spolupracovat s návaznými službami v regionu, aby nebyli zcela závislí na službě a svém sociálním okolí