slezká diakonie logo

MÍT POCHOPENÍ PRO NOUZI DRUHÝCH, UJÍMAT SE BÍDY DRUHÝCH, BÝT OHLEDUPLNÝ A CHÁPAJÍCÍ.

logo

Ceník za poskytované služby

Výše úhrad za ubytování vychází z vyhlášky 505/2006 Sb. , § 22 Azylové domy, odst.2b- 2., kde je stanovena maximální výše úhrady za poskytnutí ubytování pro rodiny s dětmi: dospělá osoba 90,- Kč/den, dítě 60,- Kč/den.

Počet osob v bytové jednotce, cena za měsíc ( 30 dní )
Dosp.osoba + 1 dítě 90,- + 60,- 150,- Kč/den, celkem měsíčně 4. 500,- Kč
Dosp.osoba + 2 děti 90,- + 60,- + 60,- 210,- Kč/den, celkem měsíčně 6.300,- Kč
Dosp.osoba + 3 děti 90,- + 60,- + 60,- +60,- 270,- Kč/den, celkem měsíčně 8. 100,- Kč
Dosp.osoba + 4 děti 90,- + 60,- + 60,- +60,- +60,- 330,- Kč/den, celkem měsíčně 9. 900,- Kč
2 dospělí + 1 dítě 90,- + 90,- + 60,- 240,- Kč/den, celkem měsíčně 7.200,- Kč
2 dospělí + 2 děti 90,- + 90,- + 60,- + 60,- 300,- Kč/den, celkem 9.000,- Kč
2 dospělí + 3 děti 90,- + 90,- + 60,- + 60,- + 60,- 360,- Kč/den, 10.800,- Kč
2 dospělí + 4 děti 90,- + 90,- + 60,- + 60,- + 60,- + 60,- 420,- Kč/den, celkem 12.600,- Kč
Žena (samostatně) 120 ,- Kč/den, celkem měsíčně 3. 600 ,- Kč