slezká diakonie logo

Přinášíme světlo
                  do života potřebných…

Top logo

Vítejte na stránkách Slezské diakonie, Oblasti Karvinsko.

V centru pozornosti služeb naší oblasti jsou především děti, mládež, rodina, kteří se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo ztížených sociálních podmínek ocitli v náročné životní situaci. Další cílovou skupinou našich služeb jsou lidé bez domova - ženy s dětmi i jednotlivci.

Sociální služby poskytujeme několika tisícům uživatelů ročně.
Za nejvýznamnější považujeme skutečnost, že se nám daří společně s uživateli našich služeb a jejich blízkými úspěšně reagovat na změny a nové trendy v praxi sociálních služeb a také reflektovat na aktuální sociální situaci ve společnosti.
V naší práci usilujeme o realizaci rozvojových plánů všech služeb.
Zaměřujeme se na propagaci zařízení, pozornost věnujeme spolupráci s oborovým prostředím i s veřejností.
A samozřejmě, jsme nablízku všem potřebným.

Děkujeme kolegům a spolupracovníkům za kvalitní práci, taky všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují - dárcům finančních i věcných darů, členům Představenstva oblasti, spolupracujícím církvím, zastupitelům měst a obcí našeho regionu, panu senátorovi R. Sušilovi.

Denní stacionář EUNIKA Karviná - 1.místo v ceně kvality v sociální péči za rok 2006
KLUB ON LINE Karviná - nositel ceny Časovaná bota 2007

Poradna rané péče EUNIKA - splňuje standardy kvality výborně, zkonstatovala státní kontrola při inspekci ve dnech 20. - 22.4.2009 a ohodnotila naší práci 133 body ze 144. Našim pracovníkům a kolegům děkujeme za skvělou práci!

Státní kontrolu registračních podmínek s výsledkem „bez připomínek" absolvovaly služby: OBČANSKÁ PORADNA Karviná, HOSANA Karviná, Poradna rané péče EUNIKA, KLUB ON LINE Karviná, POHODA Karviná.